Jaarrekening Veenendaal
De bedrijfseconomische jaarrekening is bijzonder waardevol voor de leiding van de onderneming. Het verschaft ondernemers waardevolle managementinformatie en daarom willen veel ondernemers ook periodieke tussenrapportages. Door deze tussenrapportages op maand- of kwartaalbasis kan de ondernemer beter zijn of haar onderneming op tijd bijsturen. Vraag VNFA wat de mogelijkheden voor uw onderneming zijn, zodat u uw onderneming op tijd kan bijsturen.

De fiscale jaarrekening moet voldoen aan de normen van de fiscus en vormt de basis voor de heffing inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Voor kleine ondernemingen is er vaak weinig verschil tussen de cijfers van de bedrijfseconomische jaarrekening en de fiscale jaarrekening en toch is het voor groot belang om het verschil duidelijk voor ogen te hebben. Hierbij kan men denken aan het vrijvallen van de oudedagsreserve of stille reserves op een pand.

Waarom een duur accountantskantoor inschakelen voor hetzelfde resultaat? U heeft pas een accountant nodig als u aan 2 van de 3 criteria voldoet. Deze criteria zijn;

  • balanstotaal groter of gelijk aan € 4.400.000,
  • netto-omzet is groter dan of gelijk aan € 8.800.000,
  • er zijn 50 medewerkers of meer.